Välkommen till graviditetsregistret för ulipristal

Detta graviditetsregister är ett gemensamt initiativ och har utvecklats av följande läkemedelsföretag:
 • Aristo Pharma GmbH
 • Aspen Healthcare Malta Limited
 • BIOGARAN
 • ELPEN Pharmaceutical Co. Inc
 • Eugia Pharma (Malta) Ltd.
 • Exeltis Pharmaceuticals Holding, S.L.
 • Farmitalia s.r.l
 • HELM AG
 • Mylan
 • Hexal AG
 • STADA Arzneimittel AG
 • Zentiva Group, a.s.
Där finns en fullständig lista över företag som är anslutna till detta register på: Dotterbolag
Detta graviditetsregister syftar till att samla in medicinska data om graviditetsutfall hos kvinnor som har exponerats för ulipristal 30 mg.
Om du är kvinna och har använt ulipristal 30 mg någon gång under graviditet eller har använt ulipristal 30 mg under den menstruationscykel då du blivit gravid och vill få allmän information om graviditetsregistret och åtkomst till det internetbaserade frågeformuläret, klicka på ”Kvinna” nedan. Kvinna
Om du arbetar inom sjukvården, klicka på ”Sjukvårdspersonal” nedan för att läsa information om registret och få tillgång till det internetbaserade frågeformuläret. Sjukvårdspersonal